ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිසංස්කරණය වීම!

මම wiki එකේ සිංහල පිටු හොයල දෙක තුනක් හැදුවා. ඒ ගමන් ලංකාවෙ ප්‍රධාන පිටුවෙ මමම දාපු කොටි ගැන තිබ්බ වාක්‍ය හදන්න ගිහන් තමා මේක දැක්කෙ. දැකපු ගමං කරකවල දැම්ම වගේ. පස්සෙ තමා වැඩේ මීටරේට වැටුනෙ.

Untitled

පුලු පුලුවං විදියට අපේ සිංහල අඩවි යාවත්කාල කරල තියන්න. අපේ භාෂාව උඩට ගන්න වැඩ කරන්න ඕන අපිමයි!

Posted in Labels: |

1 comments:

  1. Chamitha Says:

    ya ya.. thumbs up for tht bro... i 2 shd wrk on tht...